برگزیدگان کنگره چند رسانه‌ای اخلاق و کرامت انسانی تجلیل شدند