آلبوم «دشت جنون» به آهنگسازی «امیر حمزه حسینی» منتشر شد