«رنگین دادفر اسپنتا»، ‌وزیر خارجه سابق و رئیس مرکز ...