دست برتر چین مستقل در مقابل هندوهای علاقه‌مند به آمریکا