کاهش بروکراسی گمرکی در پارس جنوبی/ ۸۷ درصد گیتها حذف می‌شوند