ترمز گاز در ورودی شهرها کشیده می‌شود/تولید 90 درصد کالاهای خطوط انتقال گاز در داخل