رییس کمیسیون دفاعی مجلس عراق: آمریکا به قراردادهای ...