ماهینی: از کی‌روش ممنونم که فراموشم نکرد/ نیم‌فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم