ماجرای جوانی که 6 بار در نمایشگاه کتاب رهبر انقلاب را ملاقات کرده است