راه‌اندازی کمپین هنرمندان برای دعوت مردم به دیدن «من دیه گو مارادونا هستم»