یک شرکت کننده آلمانی: ایران هر روز به پیشرفت جدیدی دست می‌یابد