کواچ: در بازی آخر مقابل فنلاند متفاوت‌تر بودیم/در دو مسابقه قبل نجنگیدیم