سهمیه المپیک قایقرانی بانوان در گروی ادامه حمایت‌ها