مدیرکل سلامت شهرداری تهران: فعالیت کلینیک‌های خشم اثرسنجی می‌شود