از گران‌فروشی داروخانه‌ها تا جمع‌آوری سطل‌های زباله