بُزک نمیر برای یک والیبالیست ملی‌پوش/مسابقات والیبال آسیایی یا بازی‌های چهارجانبه