در خشش اثر فیلمساز ایلامی در نهمین جشنواره منطقه ای فیلم