ساخت بازی «کلاه قرمزی، رویای شکلاتی» توسط اعضای کانون فرهنگی مساجد فارس