محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین