دولت لیبی حملات تروریستی بی هدف را در بنغازی محکوم کرد