ایران ثابت کرد دوست ملت یمن است/ بحمدالله مشکل جسمانی ندارم؛ به شایعات توجه نکنید