نمایشگاه بیست وهشتم چگونه برگزارشد؟/ حساسیت‌ها، دخالت‌ها و امیدها