پیوند دانش‌آموختگان دانشگاه علامه با صنعت در جشنواره روشنا