اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری العربیه