مصوبه کنگره چگونه لغو تحریم‌ها همزمان با اجرای توافق را غیرممکن می‌کند؟ + سند