این میوه معجزه گر مرگ را به تاخیر می‌اندازد ؛ لاغر هم می‌کند