تاکید عضو کمیسیون صنایع بر لزوم واقعی‌شدن قیمت خودرو