بلایی که سر هواداران تراکتورسازی آمد ، سر هواداران فنرباغچه هم آمده بود!