جنگ یمن، جنگ با صهیونیست و امریکاست/ چرا برخی به جای محکوم کردن، تبریک می گویند؟