جنایات سعودی‌ها را اسرائیل هم مرتکب نشد/نکبت جدید قصد دارد فلسطین و امت اسلامی را گمراه کند/نبرد قلم