اخباری از برنامه‌های جانبی سی‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن