تحول اساسی در خط هفت بی ‌آر تی/ کارت‌خوان‌ها به ایستگاه ها می‌آیند