همایشی سیاسی در کهگیلویه و بویراحمد که نشان از تفرق و بی‌برنامگی داشت