سراشیبی سقوط آل‌سعود در پی صدور حکم شیخ نمر/خاندان آل‌سعود جایگاهی در پی مردم عربستان ندارند