خلیلیان: حضور کفاشیان در تبریز نشان داد برخی دوست نداشتند سپاهان قهرمان شود!