برگزاری پنجمین اجلاس روسای دانشگاه های منطقه قفقاز در دانشگاه تبریز