بی‌مهری به ملکه گل‌ها همچنان ادامه دارد/ دست‌درازی دلالان بر محصول گل محمدی