حضور 5هزار زائر خارجی از 33 کشور جهان در اردوهای راهیان نور