برپایی جشن الفبا 2 هزار دانش‌آموز پایه‌ اول ابتدایی گچساران