کشته شدن 5 شبه نظامی در حمله پهپادهای آمریکایی به پاکستان