انفجار انتحاری در نیجریه 38 کشته و مجروح بر جا گذاشت