پیامبر اکرم (ص) با وجود همسر جوان، به حضرت خدیجه(س) وفادار بود/ وقتی بهتر از خدیجه نصیب پیامبر نشد