دولت پیگیر مشکلات واحدهای صنعتی کوچک/ بانکها تسهیلات جدید به واحدها پرداخت کنند