واکاوی تحولات یمن و یاد نوشته هایی درباره مرحوم آیینه‌وند در شماره 237 پنجره