ایرانیان در تاجیکستان و یونان عید مبعث حضرت محمد(ص) را جشن گرفتند