ستار همدانی: قلعه‌نویی بماند، استقلال را شخم می‌زند