سوختگی شدید یک نوجوان توسط آیفون در حال شارژ (+تصاویر)