عکس نایاب از کودکی بهرام رادان که به تازگی خودش منتشر کرده است