کنعانی: از برد پرسپولیس خوشحالم / به علیپور تبریک می گویم