مسابقات آلیش گلستان، انتخابی تیم ملی در کلاله با معرفی نفرات برتر پایان یافت